Krops- & Psykoterapi

Terapi tager udgangspunkt i dit ønske om forandring

 

Livet er ikke altid let og vi kan i perioder opleve at have brug for hjælp og støtte. Hjælp til at bevidstgøre det der skal til , for at vi kan skabe den nødvendige forandring i en given situation. For nogle af os, handler det om at få hjælp og støtte når noget i vores liv føles svært og tungt. For andre om at få indsigt i os selv og vores personlige udvikling.

 

Grundene og formålet med at indgå i et terapeutisk forløb, kan derfor være mange og helt forskellige.

  • måske er du nysgerrig og ønsker at forstå dig selv bedre
  • måske oplever du noget der er svært
  • måske er din hverdag præget af angst og depression
  • måske livet har taget dig i en anden retning end du have forventet
  • måske oplever du at være “gået i stå”
  • måske du ikke længere kan mærke hvad der gør dig glad
  • måske føler du dig ikke god nok
  • måske gør kroppen ondt – smerter og spændinger begrænser dig
  • måske du mærker en længsel efter “noget”

 

……..eller måske har du blot brug for et fortroligt rum, hvor du kan udtrykke dig og dele dine tanker og følelser.

Uanset hvilken grund vi har, så tror jeg på at vi alle har evnen og den indre visdom der skal til for at finde vores vej tilbage – og – at vi, selv om vi et øjeblik mister balancen, kan (gen)finde styrken til at sætte vores bevidsthed i bevægelse, finde viljen til at skabe forandring og modet til at udvikle os. 

Vi er forbundet i krop, sind og sjæl

 

Mit grundlæggende udgangspunkt som terapeut og som menneske er den holistiske tanke om det hele menneske. Tanken om at vi er forbundet på alle plan – i krop, sind og sjæl, fysisk, mentalt og følelsesmæssigt – når vi påvirker en del, påvirker vi alle andre.

Når vi ønsker at møde alle aspekter af os selv, og når jeg som terapeut, ønsker at inddrage alle aspekter i et menneskes liv, er det netop i denne forbundethed jeg tager mit “afsæt”.

 

Min terapeutiske tilgang er integrativ* og det betyder at du, i mit terapirum, vil møde forskellige terapeutiske værktøjer og tilgange til terapien, med netop det formål at kunne inddrage alle aspekter af dit liv i et terapeutisk forløb.

Samtalen vil altid være vores udgangspunkt, som et bærende og samlende element. Som du sikkert har fået en fornemmelse af allerede, er jeg meget optaget af hvordan vi gennem kropsterapi, kan opnå større kropsbevidsthed og derved også adgang til de dybere lag i os. Derfor vil bevægelse af kroppen også være en væsentlig og naturlig del af terapien.  Afspænding, let massage og healing, yoga, åndedrætsøvelser og meditation er alle måder der vil kunne hjælpe og støtte dig i   at (gen)skabe forbindelsen ”ned i kroppen” og til dig selv.

 

*) At integrere – at forene i en helhed

Det er vigtigt for mig og det vil altid være min intention at skabe et trygt, kærligt og tillidsfuld rum, hvor du føler at du kan være tilstede med hele dig.

Et terapeutisk forløb er en fortrolig proces, et samarbejde baseret på åbenhed, villighed og tillid – Jeg har naturligvis tavshedspligt.

Kropsterapi er psykoterapi, som involverer kroppen

 

Vores krop afspejler hvad der sker, og er sket,  i vores liv og er derfor en væsentlig medspiller når vi arbejder med ønsket om at skabe en dybere forståelse af os selv, vores mønstre og overbevisninger.

 

Alle bevidste og ubevidste tanker og følelser har konsekvenser for vores krop. Vi kommer bare alt for tit til at overhøre alle de signaler vi bliver givet, når kroppen, tanken eller følelsen ”snakker”. Vi stopper med at lytte. Vi lytter ikke længere, fordi det er for sårbart, fordi det gør for ondt eller er for svært og kompliceret at høre efter. Konsekvensen ved ikke at lytte er at vi mister kontakten til os selv, det bliver svært at mærke vores inderste behov og derfor bliver vi ved med at gøre og gentage det vi altid har gjort, hvilket måske ikke længere er hensigtsmæssigt.

 

Når vi bringer vores bevidste opmærksomhed mod at (gen)skabe forbindelsen til vores krop, forbindelsen mellem vores krop og vores sind, skaber vi muligheden for at få kontakt til vores dybeste følelser. Følelser som – måske – har manifesteret sig i vores krop som spændinger, smerte eller sygdom.